Browsing: Nordic Hotel Consulting

For først gang passerte landets samlede losjiomsetning for februar én milliard kroner. Det er tidenes beste – og opp ti prosent sammenlignet med fjoråret.

Inneværende år ser bra ut for norsk hotellnæring, men blir neppe noe toppår, mener Per-Erik Winther. Olaf Vangstein er av en annen oppfattelse.