Browsing: Nøisomhed

Guttungen Erik Berg hadde to valg som minstemann i klassen: Bli mobbet, eller være den som styrte mobbingen. Han valgte det siste.