Browsing: nødpass

Den voldsomme pågangen fra nordmenn som skal fornyet passet sitt, har ført til «passkrise». I en ny forskrift gjør POD det mye vanskeligere å få nødpass.