Browsing: Kristin Krohn Devold

Fredag kom bekreftelsen: Årets sommer overgikk fjoråret målt i utenlandske gjestedøgn. Den totale veksten var på fire prosent. Et lite skår i gleden er at antallet norske gjestedøgn gikk ned med 1,8 prosent.

Turistskatt er et tema som har vært oppe til diskusjon i mediebildet i sommer. NHO Reiseliv advarte tidlig mot å innføre turistskatt, og et bredt politisk flertall av AP, SP, H og Krf har sagt nei til forslaget.

Seks av ti reiselivsbedrifter har et udekket kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer 2017. – Sterk turistvekst gjør at reiselivet etterspør flere ansatte og ny kompetanse, sier NHO Reiselivs-direktør Kristin Krohn Devold.

– Vi må øke potten til nasjonale turstier betraktelig slik at vi er beredt til å ta imot den økte turiststrømmen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Fra januar til mai var det 71 prosent flere kinesiske hotellovernattinger i Norge enn på samme tid i fjor.

Mer enn en tredel av NHO Reiselivs medlemsbedrifter tror sommeren 2017 blir bedre enn rekordsommeren 2016. Det er første gang en så stor andel tror på bedring fra året før.

En ny europeisk gjesteundersøkelse viser at Norge skårer høyest på listen i Europa når det gjelder gjestfrihet. Norge går foran Sverige som ligger på andre plass.

Andelen norske reiselivsbedrifter som mener Asia har størst potensial, har doblet seg siden i fjor.