Browsing: kasino

Sametingsrepresentant Arthur Tørfoss (Frp) foreslår å etablere et kasino i Finnmark. Forslaget møter motstand fra reiselivet.

Hete rykter forutser at den kommunistiske regjeringen snart tillater kasinodrift på Hainan. Turistøya kan snart bli Kinas Las Vegas, og kasinokjeder håper på en ny gullkalv.