Browsing: Hamburg Cruise Days

600.000 besøkende feiret Hamburg Cruise Days 2014 – årets cruisebegivenhet i Europa, der hele havnen og alle skip markerte «blue port»-prosjektet med blå lys.