Browsing: Foursquare

Ifølge det amerikanske teknologi-selskapet Foursquare gikk USAs markedsandel av internasjonal turisme ned med 16 prosent mellom november 2016 og mars 2017.