Browsing: FN

Rekordmange 1,23 milliarder mennesker krysset en landegrense i fjor, og vel 620 millioner turister besøkte Europa. Særlig Nord-Europa og Skandinavia opplever en sterk økning.

– Et grønt reiseliv betyr økt verdiskaping og sysselsetting, sa reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i forbindelse med årskonferansen «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid».

Ifølge tall fra FNs World Tourism-barometer passerte antallet turist-overnattinger 1.138 milliarder i fjor. Det er en økning på 4,7 prosent