Browsing: Ferratum

Tyskerne er Europas mest spandable feriefolk. De bruker hele 71 prosent av sin disponible inntekt i løpet av ferien. Vi nordmenn bruker ”bare” 31 prosent.