Browsing: Daniel Skjeldam

Aldri før har Hurtigruten hatt så mange vinterpassasjerer på båtene sine som i år. Det sørger for et rekordresultat for første kvartal i år på pluss 55 millioner kroner før avskrivninger og finansposter.

Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert havnebrukerne millionbeløp. Det slås fast av nytt vedtak fra Samferdselsdepartementet.

EFTAs overvåkningsorgan ESA rydder all tvil til side: Hurtigruten mottar ikke statsstøtte og statens kjøp av tjenester er ikke i strid med EØS-avtalen.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten mener Reiselivsmeldingen ikke gir svar på hvordan Norge skal ta del i den internasjonale veksten innen turisme.

Beslutningen om hybridløsning er en viktig milepæl i selskapets mål om å seile de første helelektriske ekspedisjonsskipene i Arktis og Antarktis.