Browsing: Charlotte Elsbak

En viktig brikke i utviklingsløpet for opplevelsesaktøren Naturlig Helgeland er å få på plass flere ressurser med riktig kompetanse.