Browsing: Bodø Lufthavn

Helge Albertsen og Inger-Hilde Tobiassen er ansatt som henholdsvis prosjektdirektør i Avinor for ny lufthavn og lufthavnsjef for “nye Bodø lufthavn”.

Fly

Den sivile flytrafikken til og fra Bodø lammes hvis LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet i mekling for ansatte i brann og redning ved Bodø lufthavn innen natt til lørdag.

Fly

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til bygging av ny lufthavn i Bodø i tilknytning til behandlingen av Nasjonal Transportplan i år, kan denne stå klar i 2024-2026.