Browsing: Avinor

Fly

Nedgang i passasjertrafikken og færre flybevegelser bidro til en halvering av resultatet til Avinor i 1. kvartal 2015, sammenlignet med fjoråret.

Fly

Hvor du har lyst til å reise skal Avinor ta med seg i møter med flyselskapene, og kan bli en realitet om mange nok ønsker det samme. Og at det er regningssvarende, selvsagt.

Fly

Denne uken ble det klart at Jasper Spruit (39) er ansatt som ny trafikkdirektør i Avinor. Spruit får et helthetlig ansvar for Avinors nasjonale og internasjonale satsing på ruteutvikling.

Fly

Avinor har igangsatt et arbeid for å redusere kostnadene og styrke konkuranseevnen. Omstillingen skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018.