Star Tour blir TUI

Første november endrer Star Tour navn til TUI. Det tror reiseoperatøren går greit, det karakteristiske røde TUI-smilet har tross alt vært en del av merkevaren i over 15 år.

0

Ledelsen i Star Tour/TUI er overbevist om at selskapet vil komme styrket ut av navnebyttet.

– Det symboliserer en enda sterkere tilknytning til verdens største reisekonsern. Vi blir en del av noe større, rett og slett, sier André Braathen, som leder Star Tours norgeskontor.

– Skiftet av navn markerer også at vi nå går fra å være et tradisjonelt reisebyrå til et mer fleksibelt og moderne selskap som kan tilby flere skreddersydde løsninger til våre kunder.

At Star Tour nå skal hete TUI betyr ifølge Braathen at man åpner opp for at kundene i enda større grad enn tidligere vil dra nytte av alt det TUI har å by på. Internasjonalt omsetter selskapet for rundt 20 milliarder euro (rundt 184 mrd kroner), har 76 000 ansatte, og mer enn 20 millioner kunder i året. I tillegg disponerer TUI 160 egne fly, 14 cruiseskip og eier 300 hoteller.

Størrelse teller, rett og slett.

– Som Star Tour har vi gjort mye, og som TUI skal vi gjøre enda mer. Vi gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer under nytt navn, sa produkt- og flydirektør i TUI Nordic, Tor Clausen, da han sammen med Braathen tirsdag presenterte ”nye” TUI.

Star Tours kunder vil ifølge ham få et mye bredere produkttilbud de neste årene.

– Vi kommer til å lansere flere nye livsstilprodukter med fokus på blant annet trening, helse og opplevelser, gjennom hotellkonsepter som for eksempel Robinson og TUI Blue, fortsatte Clausen.

– Vi satser også stort på egne cruiseskip og dynamiske cruisetilbud. Kunden vil få større fleksibilitet i forhold til reiselengde og avreisetid, samt nye destinasjoner og et bredere tilbud på eksisterende reisemål.

Reisebransjen har endret seg mye de siste årene og etterspørselen etter pakkereiser er fortsatt stor. Det skjer bare på en annen måte enn tidligere, ikke minst digitalt, ifølge Braathen og Clausen.

55 prosent av alle bestillinger skjer nå på digitale enheter, og i fjor var økningen her på 25 prosent. Totalt har Star Tour 1,3 millioner besøk i måneden på sine nettsider.

– Det er viktig at vi møter kundenes behov også i fremtiden. Våre kunder etterspør økt fleksibilitet ved valg av hotell og fly, fleksible avgangstider, nye destinasjoner med mer. Som TUI vil vi kunne møte disse behovene på en sterk måte, konkluderer Clausen og Braathen.

Overgangen fra Star Tour til TUI skjer samtidig i de nordiske landene, to år etter at man med hell gjorde det samme i Nederland. I neste runde er det Thomson i Storbritannia sin tur.

I en pressemelding har Star Tour stilt seg selv noen spørsmål om overgangen til TUI. Her er noen av dem:

Hvorfor navnebytte?
Star Tour har vært en del av TUI-familien i over 15 år. Nå samles all virksomhet under ett varemerke, TUI, noe som er ment å styrke posisjonen i det nordiske markedet og i resten av verden. Som en del av verdens største reisekonsern har TUI tilgang til store ressurser og er bedre rustet til å møte utviklingen i bransjen, til å ekspandere og utvikle tilbudet, noe som ideelt  sett gjør at kundene får tilgang til enda flere og bedre reiseopplevelser med oss.

Når skjer navnebyttet?
1. november 2016.

Hvordan påvirkes Star Tour av navnendringen og den nye organisasjonsstrukturen?
Den største endringen er at man går fra å være et tradisjonelt reisebyrå til et mer fleksibelt og moderne selskap som kan tilby flere fleksible og skreddersydde løsninger til kundene.Den nordiske strukturen fortsetter slik den er i dag, med kontorer i Oslo, Stockholm, København og Helsinki. De skandinaviske guidene er også tilstede på destinasjonene som tidligere.

Hvordan vil endringen synes?
Man ønsker å skape en helhetlig opplevelse av den nye TUI-verdenen, og navnet vil være synlig på nettsidene, ulike skilter, fly, busser med mer. Det karakteristiske TUI-smilet har vært en del av logoen siden 2002, og er noe kundene ifølge Star Tour er godt kjent med.  Aller viktigst er det ifølge ledelsen å videreføre ekspertisen og erfaringen man har opparbeidet gjennom 43 år.

Hva vil kundene tjene på endringen?
Produkttilbudet vil bli bredere de neste årene. Det blir lansert flere nye livsstilprodukter gjennom hotellkonsepter som for eksempel Robinson og TUI Blue. Det blir satset stort på egne Cruise-skip og dynamiske cruisetilbud. Kunden vil ifølge TUI få større fleksibilitet i forhold til reiselengde og avreisetid, samt nye destinasjoner og et bredere tilbud på eksisterende reisemål.
Det blir fortsatt fokus på å levere et fullservice-tilbud som i dag, forskjellen er at man nå har større påvirkningsmulighet og blir enda mer fleksible i forhold til hvilke produkter som passer den norske kunden, samt hvilke produkter den norske kunden vil ha. Vår nye reiseverden gjør at TUI kan gå fra standardiserte løsninger til et mer skreddersydd og tilpasset reiseprodukt.

Hvilke hotellutvalg vil TUI tilby?
I Norge får man tilgang til hele TUIs portefølje av hoteller, noe som vil komplimentere selskapets eksisterende charterdestinasjoner og inkluderer destinasjoner der TUI har egne hoteller som RIU i Berlin eller New York.

Hvilken fleksibilitet får man når det gjelder fly? 
TUI vil ta utgangspunkt i det som er tilgjengelig i det globale reservasjonssystemet Amadeus, det vil si alle større flyselskaper.

Satser TUI på storbyreiser nå som selskapet får inn flere hoteller og fleksible flyløsninger?
Målet er å i fremtiden kunne komplimentere det eksisterende tilbudet med eksempelvis storbyreiser.

Har reisemønsteret endret seg, i så fall hvordan?
Reise blir en stadig større del av folks livsstil og vi ønsker nye opplevelser. Det er også et økende behov for mer personlig, fleksibelt og bredt utvalg blant våre kunder. Interessene og behovet er så spredt og forventningene så høye at å kunne møte disse utfordringene blir viktig i fremtiden. Sikkerhet og trygghet spiller også inn i folks valg av reiser.

Hva betyr varemerket for folks valg av reiser?
Vi ser at sikkerhet og tidligere erfaringer betyr mye for kundene våre, og vi vet at produktet vi tilbyr og den tryggheten vi gir er viktig. Samtidig er dagens reisende mindre lojale og mange av reiseoperatørene oppleves som veldig like. Endringen gir oss nye muskler og vi får muligheten til å differensiere oss gjennom å utvide og tilpasse tilbudet vårt. Endringen gjør oss mer konkurransedyktige og gir oss muligheten til å dra nytte av den ekspertisen som finnes også utover våre landegrenser.
Som Star Tour har vi gjort mye, og som TUI skal vi gjøre enda mer.

 

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.