Toppet lederseminar i januar

Toppledere som Bjørn Kjos og Daniel Skjeldam er i panelet når Travel News under Lederseminaret i forkant av Grand Travel Award 2016 setter norsk reiseliv på dagsorden.

0

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam har liten tro på at petroleums-næringen blir Norges viktigste industri i fremtiden. I 2014 uttalte han blant annet at “reiselivsnæringen og fiskeri- og havbruk er framtidsnæringene i Norge. Næringen har for lav status nasjonalt i forhold til olje- og gass, og bringer ofte mange flere arbeidsplasser med seg enn det petroleumsnæringen gir.”

Skjeldam mener også at det politiske Norge ikke tar reiselivsnæringen tilstrekkelig på alvor, og etterlyser blant annet en egen reiselivsminister – slik mange land har. Bransjen er i dag temmelig fragmentert og trenger å få opp lønnsomheten.

Er den politiske oppmerksomheten tilsvarende fragmentert?

Erfarne representanter for flyselskaper med trafikk inn til Norge uttaler at de mangler klare og lettfattelige argumenter for å selge landet i utenlandske markeder.

Innovasjon Norge har ansatt en egen person med ansvar for å bygge merkevaren Norge. Men hva er merkevaren Norge? Og kan dette arbeidet samtidig forene næringsliv, finans og reiseliv? Er visjonen riktig – og strategien feil?

Kort sagt: – Hva kan gjøres for å samordne arbeidet med å effektivisere, profesjonalisere og ikke minst samordne norsk reiseliv – ved siden av fiskeri kanskje den viktigste vekstnæringen i Norge i en tid da petroleumsindustrien svikter?

Norske toppledere med Norwegian-sjef Bjørn Kjos og Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i panelet tar diskusjonen under årets lederseminar. I tillegg stiller blant annet Innovasjon Norges merkevaresjef Cathrine Pia Lund og Nærings- og fiskeridepartementets statssekretær Dilek Ayhan i panelet.

Det brygger med andre ord opp til et fyrverkeri av en debatt du absolutt ikke bør gå glipp av!

Vi opplever allerede stor pågang, så her gjelder det å være tidlig ute.

Tid: Torsdag 14. januar 16-18

Sted: Wallmanns, Mølla (Mølleparken 6, Oslo)

Her melder du deg på Lederseminaret 2016!

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.