Camping-vekst etter nasjonalt samarbeid

Et nasjonalt, treårig samarbeidsprosjekt for norske campingbedrifter har gitt gode økonomiske resultater for bedriftene.

0

43 campingbedrifter fra hele landet har siden 2013 deltatt i «Nasjonalt nettverk for campingnæringen». NHO Reiseliv, NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling står bak prosjektet, som har som mål å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom.

Markedsundersøkelser, kurs og erfaringsutveksling står sentralt i prosjektet, som startet i 2013 og ble avsluttet på forsommeren. Samarbeidet har gitt resultater, viser beregninger som Norsk Turistutvikling har gjort.

Dobbelt så høyt som snittet

De 43 campingbedriftene i nettverket fikk et gjennomsnittlig driftsresultat på 757.000 kroner i 2014 og 844.000 kroner i 2015. Landsgjennomsnittlig driftsresultat for campingbedrifter som er organisert som aksjeselskap, var til sammenligning 370.000 kroner i 2014. Det viser regnskapstall som Norsk Turistutvikling har hentet ut fra Proff.no.

– Utviklingen hos de som deltar i campingsamarbeidet, er bedre enn det som er snittet for bransjen. Det skyldes at aktørene har blitt mer markedstilpasset, de har hevet kvaliteten på eget produkt og dermed økt inntjeningen. Vi er imponert over utviklingen som har vært siden vi startet dette arbeidet, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv.

Bikket millionen

Føllingstua Camping og Kolonihage, som ligger ved Snåsavatnet utenfor Steinkjer i Nord-Trøndelag, er en av bedriftene som både har fått flere gjestedøgn og høyere driftsresultat siden nettverksprosjektet startet i 2013.

Campingbedriften registrerte 4 725 gjestedøgn og fikk et driftsresultat på 784 000 kroner i 2013. I 2015 registrerte bedriften 7 897 gjestedøgn – 67 prosent mer enn i 2013 – og et driftsresultat på 1 176 866 kroner. Det er en styrking av driftsresultatet på 50 prosent fra 2013.

– Nettverksprosjektet har vært en meget stor inspirasjon og hjelp. Gjesteundersøkelser har vært et særlig bra middel for å få tilbakemeldinger og forbedre produktet vårt, sier Aud Kristin Rømo, som driver Føllingstua Camping og Kolonihage sammen med ektemannen Gaute.

Investeringslyst

De 43 bedriftene som har deltatt i campingnettverket, investerte i gjennomsnitt 1,5 millioner kroner i 2015. Aurdal Fjordcamping og Hytter i Valdres i Oppland er en av bedriftene som investerte i den størrelsesordenen i fjor.

– Den siste tiden har vi investert i et nytt bryggeanlegg til 1,2 millioner kroner, og vi har bygd to nye hytter. I nær framtid skal vi også bygge ut cirka 50 nye døgnplasser for bobiler og campingvogner like ned til Aurdalsfjorden. I samme byggeprosjekt blir det reist et nytt sanitæranlegg som har et kostnadsoverslag på 5-6 millioner, sier Knut Sundet, som driver bedriften sammen med Jan Opheim.

De er svært fornøyd med å ha deltatt i campingprosjektet.

– Vi har høstet veldig gode erfaringer. Det har vært veldig nyttig å besøke og lære av andre campingplasser. Vi har også fått ny innsikt i å drive campingplass og bedre kjennskap til de lover og regler som gjelder, sier Opheim.

Vil ha med fylkeskommunene på campingløft

Innovasjon Norge har støttet «Nasjonalt nettverk for campingnæringen» med 750.000 kroner i hvert av de tre prosjektårene. Nå frir Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv til fylkeskommunene for å etablere et nytt prosjekt. Det skal blant annet handle om hvordan natur- og kulturopplevelser kan bli en viktigere del av campingproduktet.

– Alle fylkeskommuner som har deltakerbedrifter i nettverket, inviteres til å delta i et nytt prosjekt med nye oppgaver. Det innebærer at den enkelte fylkeskommune blir søkt om midler for «sine» deltakerbedrifter. Vi har foreløpig hatt kontakt med fire-fem fylkeskommuner, og tilbakemeldingene er positive, sier Kjell Ove Solbakken, daglig leder i Norsk Turistutvikling.

Han mener det er et stort behov for å fortsette å utvikle norsk campingnæring.

– Bakgrunnen for dette prosjektet er at det har vært – og fremdeles er – behov for å gjøre campingnæringen mer attraktiv. Det gjelder både blant bedriftene selv og utad til offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, turister og folk flest. Vårt mål er å få flere til å overnatte ved norske campingbedrifter og dermed øke lønnsomheten i denne viktige distriktsnæringen. Det vil også gi positiv effekt og ringvirkninger for omkringliggende lokalt næringsliv, sier Solbakken.

Share.

About Author

Comments are closed.