Browsing: Turisme

EU-kommisjonens forslag om utvidet forbrukerbeskyttelse for pakketurer stiller urimelige krav til europeiske turoperatører. Det mener flere representanter for den nordiske reisebransjen.

Nye data fra Verdens Turismeorganisasjon peker på fortsatt vekst for internasjonal turisme. I 2024 forutser organisasjonen en økning på 15 prosent, noe som er en økning på 2 prosent sammenlignet med 2019.