Browsing: Hotell

Den ferske sjefen i Norwegian Property, Olav Line, presenterte i dag en ny strategi for selskapet da han la fram 2009-tallene. Målet er å rendyrke virksomheten i to selvstendige selskaper, ett for hoteller og ett for kontorer.

Noen år etter starten omsetter Handysize for 25 millioner kroner i smått, lett og praktisk reiseutstyr. De to grynderne bak bedriften kan glede seg over et lite overskudd i 2009, samt at all gjeld er nedbetalt.

Til tross for at 1,7 millioner cruisepassasjerer ankom Norge i fjor, sank inntektene fra cruise på land med om lag 10 prosent.

Norwegian har trukket seg fra de tildelte avgangs- og landingstidene til flyselskapets planlagte direkteruter fra Oslo til USA og Thailand.

De bakkeansatte i SAS krever en betydelig lønnskompensasjon hvis de må forlate selskapet. Det kan true den varslede emisjonen.

Den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, IATA, melder at ulykkesraten for såkalte ”Western-built jet aircraft” i 2009 var den nest laveste i luftfartens historie.