Browsing: Fly

Fly

Totalt reiste 10,4 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i første kvartal 2023, en økning på 41 prosent sammenliknet med første kvartal 2022.

Fly

Det islandske flyselskapet fortsetter sitt gode kvartal med en passasjervekst på 57 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor.