Forfatter: Tom Andersson

Norges største reiseforsikringsselskap opplever nå en kraftig økning i antallet henvendelser. Omikron-spredningen skaper frykt og usikkerhet, og rådene fra myndighetene spriker.

Read More

2020 var året der alt gikk galt for de fleste i norsk reiseliv. Corona-pandemien gjør Bransjetoppen for fjoråret til dypt deprimerende lesning.

Read More