Ny Cruise-strategi for Bergen

Bergen Reiselivslag med ny reiselivsstrategi for utvikling av cruisetrafikk til Bergen for de kommende fem årene.

0

Bergen har de siste 15 årene sett en meget god vekst med antall besøkende som overnatter, både nasjonalt og internasjonalt. Hovedmålgruppen for Bergen er tilreisende som overnatter i Bergen. Satsingen har vært og er innen møte- og arrangementsmarkedet og innen ferie- og fritidsmarkedet.

Cruise er en del av det internasjonale feriemarkedet. Cruisesegmentet har også økt meget sterkt de senere årene og Bergen som Norges største cruisedestinasjon vil i 2016 motta ca. 450.000 passasjerer. 

Analyser som blant annet TØI presenterer, vil anta at etterspørselen til Norge innen cruise vil øke betydelig de neste 10-20 år.

– Det er viktig at Bergen som Norges største cruise destinasjon gjør tiltak allerede nå som har et langsiktig perspektiv, gir effekt og gir oss som lokalsamfunn full råderett over hvordan vi ønsker å utvikle Bergen som reiselivsdestinasjon, også overfor cruise segmentet, sier reiselivsdirektør Ole Warberg. 

Cruisestrategien blir en del av en ny Strategisk Reiselivsplan som Bergen vil utarbeide i løpet av vinteren 2017. Det kvantitative målet som allerede er satt er 1.000.000 nye solgte romdøgn over en 10 års periode fra 2014. Strategiske plattformer vil være å styrke tilgjengeligheten til destinasjonen, øke Bergens attraksjonskraft som gir reiselyst og økt fokus på salg og markedsføring.

Som reiselivsdestinasjon skal all utvikling være bærekraftig, med fokus på miljø, lokalsamfunn og lønnsomhet og må bygge opp under et helhetlig omdømme som er bra for Bergen.

– Det er viktig og naturlig at vi skaper er en god balanse mellom antall cruisegjester som besøker Bergen og annen reiselivstrafikk som overnatter. Det er derfor riktig at kvantitative tall på antall besøkende i forhold til tålegrenser, og insitamenter for trafikkstyring og finansiering av fellesgoder / avgifter som bygges på fakta, diskuteres og utredes i denne sammenheng, kommenterer reiselivsdirektør Ole Warberg. 

Vestlandsrådet (de fire Vestlandsfylkene) vil i november 2016 lansere en egen strategi for cruise. Det er også et ønske om at den nye Stortingsmeldingen om reiseliv som er under utarbeidelse opptar forhold som også er viktig for utviklingen innen cruise.

Share.

About Author

Tom Andersson

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.