Norske setre skal bli mer synlige

Norske seteropplevelser er unike. Innovasjon Norge ønsker nå å bidra til å synliggjøre denne delen av norsk reiseliv ytterligere.

0

I første omgang er det snakk om forstudiemidler. I fjor høst initierte HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske – et samarbeid med organisasjonen Norsk Seterkultur for å kartlegge mulighetene og bedriftenes interesse for å synliggjøre norsk seterturisme mer målrettet.

Nå ser det ut til at finansieringen kommer på plass.

– De unike norske seteropplevelsene er lite markedsført. Selv om flere seterbedrifter og nettverk hver for seg har gode nettsider og andre markedsføringskanaler, mener vi det er et stort potensiale for økt besøk, både nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Bernt Bucher Johannessen i HANEN.

– Seteropplevelsene passer godt inn i de trendene vi ser med økt etterspørsel etter aktivitetsferier, som sykkel, vandring, lokal mat og fiske, sier Bucher Johannessen.

Opplevelser og aktiviteter med utgangspunkt i det genuine er i tråd med de hovedsatsingene Innovasjon Norge legger til grunn for sin reiselivssatsing. I forstudien ønsker HANEN og Norsk Seterkultur å kartlegge norske seterturismenettverk og –aktører, og deres ønsker i forhold til å ville utvikle seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked.

– Vi søker nå de som har, eller som vil skape, kommersielle tilbud innen seterturisme. Forstudien er første steg på veien ut i et enda større marked, sier Bucher Johannessen, som er glad for støtten fra Innovasjon Norges program for lokalmat og grønt reiseliv.

www.hanen.no, www.seterkultur.no, www.seterlandet.no

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.