Etablerer strategisk råd

For å løse fremtidige utfordringer, som stadig endringer i markedene og sørge for god fart og fleksibilitet i satsingen, oppretter Innovasjon Norge et strategisk råd for reiseliv.

0

– Vi ønsker en bredere tilslutning til strategiske valg og beslutninger, mer eksperimentering og raskere læring. Å oftere jobbe i åpne prosesser med folk og miljøer i og utenfor reiselivet er et klart mål for oss, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

Hun peker på de stadige endringene i markedene og i næringen, og at god fart og fleksibilitet må til for å ta de beste beslutningene for å levere på reiselivsoppdraget.

– Det betyr at vi som arbeidsfellesskap ønsker å være et åpent innovasjonsmiljø som samhandler i utvikling og gjennomføring av aktiviteter og tjenester, sier Bratland Holm.

For å løse disse utfordringene har Innovasjon Norge besluttet å opprette et strategisk råd – et såkalt advisory board. Rådet skal bestå av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, inkludert alle næringer som skaper opplevelser.

Alle som ønsker å delta inviteres til å melde sin interesse. De bes skrive noen linjer om hvorfor akkurat de bør være med i rådet og hva de ønsker å bidra med for å gi norsk reiseliv et positivt løft inn i fremtiden.

Strategisk råd – noen retningslinjer fra Innovasjon Norge

  1. Formål

Mandater er å gi råd til Innovasjon Norge om selskapets reiselivssatsing. Sammen skal vi la oss inspirere for bærekraftig utvikling av Norge som reisemål og norsk reiselivsnæring.

Formålet med organet er å gi råd om faglige utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer som fastsatt av Innovasjon Norges styre og Nærings- og fiskeridepartementet.

 

  1. Sammensetning og oppnevning

Advisory board skal være sammensatt av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, herunder alle næringer som skaper opplevelser og som brenner for å utvikle hele Norge – hele året. Deltagerne bør være koblende og nytenkende – og være genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare.

Rådet skal ha 7-10 medlemmer og oppnevnes av Innovasjon Norges ledergruppe (LT).

Rådets medlemmer oppnevnes av Innovasjon Norge for en periode på to år. Det er anledning til gjenoppnevning av medlemmer en gang. Innovasjon Norge skal lede rådet.

Rådets oppgaver er å

* Gi råd om strategisk faglig utvikling for å oppfylle reiselivssatsingens mål

* Gi råd om innretningen og kvaliteten på reiselivssatsingen

* Gi råd og anbefalinger om evalueringer av Innovasjon Norges tjenester til reiselivsnæringen

Strategisk råd skal møtes minimum to ganger i året, og ellers hvis leder av og/eller et flertall av medlemmene i rådet og/eller Innovasjon Norge ønsker det. Innovasjon Norge har sekretariatsfunksjon for rådet.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.