Widerøe overrasket over varsel om vedtak fra ESA

Widerøe mottok onsdag varsel om vedtak fra ESA, etter undersøkelser som ble gjennomført av EFTAs overvåkingsorgan 17. juni 2014.

0

Forholdene som er undersøkt gjelder to anbud på såkalte FOT-ruter (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) på det norske kortbanenettet i 2012 og 2013.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

– Først nå får vi anledning til å møtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak, og er grunnleggende uenige i anklagene. Widerøe er uenig i både faktabeskrivelsen og de juridiske vurderingene som ESA baserer dette varselet på, sier Nilsen.

Han understreker at varselet fra ESA ikke er en endelig konklusjon, men en foreløpig vurdering.

– ESA har antagelig jobbet med dette siden 2012/2013. Prosessen etter deres formelle besøk i 2014 har vært både lang og ekstremt tidkrevende. Nå må vi gjennomgå den omfattende dokumentasjonen for å se hva ESA faktisk bygger anklagene på. Vi vil selvfølgelig fortsette å samarbeide med ESA og levere den dokumentasjon som man ber om. Samtidig får vi nå for første gang muligheten til å dokumentere og argumentere mot konkrete faktum, påstander og eventuelle misforståelser i saken, sier Stein Nilsen.

Widerøe’s Flyveselskap AS har nå fått frist til 3. juli til å svare skriftlig på varselet fra ESA.

Widerøe ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før de har fått tilstrekkelig tid til en gjennomgang av varselet fra ESA.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.