Virke vil ha Nordkapp-møte med statsråder

Etter forrige ukes vedtak om Nordkapp-platået ønsker organisasjonen Virke møte med to statsråder for å hindre at dette kan skje flere steder.

0

I et brev til næringsministeren og klima- og miljøministeren ber Virke om et møte for å diskutere behovet for bedre ivaretakelse av naturverdier og -attraksjoner.

– Monopolet på Nordkapp-platået, der en enkelt kommersiell aktør gis eksklusiv rett til å drive en av landets viktigste naturattraksjoner, illustrerer behovet for en overordnet nasjonal plan som sikrer god forvaltning og ivaretakelse av våre felles naturverdier og -attraksjoner, heter det i et brev fra Virke.

Organisasjonen ber om et møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Virke er kritiske til at det i dag er mulig for en kommersiell aktør å få en slik eksklusiv rett som en enkelt aktør har fått på Nordkapp. Vi mener det er behov for å ta lærdom av Nordkapp- saken. Den bør være et varsku til nasjonale politikere, heter det videre i brevet.

Nordkapp kommune vedtok i forrige uke, med ti mot ni stemmer, at Nordkapp-halvøya skal være regulert til privat næringsvirksomhet, slik at dagens ordning kan beholdes. Det betyr at forvaltningen av turistområdet fortsetter dermed som før og at hotellkjeden Scandic og Rica Eiendom kan regne med rundt 50 millioner kroner i årlige billettinntekter for å slippe inn turister på Nordkapplatået.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.