– Vi er blitt lyttet til

Det blir ingen økning i reiselivsmomsen i neste års statsbudsjett. – Vi har blitt lyttet til, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

0

– En viktig seier er at regjeringen ikke øker reiselivsmomsen ytterligere, etter at de økte lavmomssatsen fra ti til tolv prosent i årets budsjett. Reiselivsbedriftene har opplevd flere avgiftsøkninger de senere årene. Jeg er svært lettet over at reiselivets mange og tydelige advarsler om hvilke konsekvenser en momsøkning vil få for bedriftene, er tatt til følge, sier Krohn Devold.

Ifølge NHO Reiseliv er det flere positive elementer for reiselivet i budsjettet:

* Regjeringen gir 1 milliard i skattelette, som vil gagne hele næringslivet, inkludert reiselivsbedriftene.

 * Selskapsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent.

* Hotellene får ta del i det generelle kuttet i formuesskatt på arbeidende kapital.

* Regjeringen foreslår å bruke 231,5 millioner på Innovasjon Norges reiselivsprofilering. Dette er tilsvarende beløp som i 2018, og er en stabil satsing.

Regjeringen øker også overføringene til Nasjonale turiststier med én million kroner til 11,5 millioner i 2019. Dette går til stier som har veldig mange besøkende. Det er også satt av én million kroner ekstra for å styrke besøkssentre med utstillinger og informasjon. I fjor ble budsjettet til Nasjonale turiststier økt med tre millioner til 10,5 millioner kroner i 2018.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med ti millioner kroner.

Regjeringen gir flere midler til 5G-utbygging og bredbåndutrulling.

– Dette er positivt for reiselivet, særlig ute i distriktene, og vil gi økt nettilgang til de reisende, mener Krohn Devold.

Regjeringen foreslår å bevilge cirka 30 millioner ekstra, på toppen av 500 millioner siden 2013, til styrking av yrkesfaglig utdanning i neste års statsbudsjett.

Det er ifølge Krohn Devold også positivt at den lenge lovede verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller er omtalt i budsjettet, og at arbeidet med å innføre dette fortsetter. I budsjettet står det at departementet er «i dialog med ESA om en slik avklaring, og vil komme tilbake til Stortinget».

– Vi er glade for at det blir en lettelse for hotellene på generelt nivå, men er samtidig utålmodig med tanke på en egen rabatt som er lovet for overnattingsbedriftene. Vi vil fortsette å legge press på regjeringen for at de skal gjennomføre sitt løfte fra reiselivsmeldingen, og vi vil selv be om et møte med ESA for å få fortgang i prosessen, sier Krohn Devold.

Det er imidlertid en sak som ifølge NHO Reiseliv vil slå svært negativt ut for reiselivet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at tips til ansatte skal behandles på lik linje med lønn. Forslaget innebærer at en restaurant må betale arbeidsgiveravgift av tips, og at tips vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

– Statsbudsjettet inneholder flere små skritt i positiv retning, men dette er et gedigent skritt i negativ retning. Tips er en gave fra gjesten til ansatte, som arbeidsgiver nå blir satt til å administrere. I praksis er dette en kraftig avgiftsøkning for bedriftene på et område de ikke har noe som helst ansvar for. Konsekvensen kan bli at deler av bransjen innfører tipsforbud. Regjeringen har et usikkert anslag om 350 millioner kroner i proveny-økning. Dette anslaget er svært usikkert og vil sannsynligvis bli mye mindre dersom flere arbeidsgivere stenger for muligheten til å gi tips, sier Krohn Devold.

– Dersom endringen innføres, må det bli lovlig for den enkelte reiselivsbedrift å nekte å ta imot kontanter.

At myndighetene ønsker bedre oversikt over hvor mye tips ansatte mottar, forsterker behovet for kontantfrihet, mener NHO Reiseliv.

– Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig, vil det åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på, eller være ansvarlig for sedler og mynter som legges på bordet til den enkelte servitør, og som ikke fremkommer på noen kvittering. Hvis endringen innføres, må det bli lovlig for den enkelte reiselivsbedrift å nekte å ta imot kontanter, sier Krohn Devold.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.