Utflaggingen av Kiel-fergene sparer staten for penger

Utflaggingen av Kiel-fergene som gjør at Color Line kan kvitte seg med 700 norske ansatte, er også et tiltak som skal begrense utgiftsveksten for staten.

0

Den offentlige støtten til norske sjøfolk er økt kraftig, og etter det NRK erfarer, støttes hver av de ansatte i hotell- og restaurantdriften på Color Lines Kiel-ferger i snitt med nesten en kvart million kroner.

– For regjeringen var det viktig å begrense disse kostnadene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til kanalen.

Men overfor NTB understreker han at han ikke har sagt at utflaggingen er et sparetiltak for staten, «men at dette var et helhetlig kompromiss med utgiftsøkning og innsparing.»

– Samlet bruker vi mer penger på sjøfolk enn tidligere. I 2017 ble det utbetalt omtrent 1.850 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2018 bruker vi i overkant av 2 milliarder kroner, sier Isaksen til NTB.

Sparer millioner
Regjeringen kan spare flere millioner kroner på at Color Line flagger ut, ifølge NRK.

Color Line har i flere år truet med å flagge ut om de ikke får anledning til å flytte skipene over fra det norske skipsregisteret (NOR) til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Skip registrert i NOR må ha mannskap som jobber under norske lønns- og arbeidsvilkår. Det gjelder ikke for skip registrert i NIS.

Forslaget om utenriksfergene er bare ett av flere forslag fra det såkalte fartsområdeutvalget, fikk i oppdrag å se på endringer i reglene for skip i NIS-registeret for å stanse utflaggingen til utlandet.

Ikke for mange dyre forslag
– Vi bruker 2 milliarder kroner i året på å sysselsette norske sjøfolk. Men det var også slik at utvalget så at vi ikke kunne ha altfor mange forslag som ble altfor dyre og økte kostnadene for skattebetalerne for mye. Så ved siden av at de var opptatt av å beskytte 2.300 arbeidsplasser i Norge så de ikke ble flagget ut, så de også at ved at Color Line flagger ut to skip, så blir kostnadene – pengene vi bruker på denne ordningen – ikke mindre alt i alt, men ikke veldig mye større, sier Isaksen.

Regjeringen varslet tidligere i år en forskriftsendring som åpnet for at passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil kunne gå over til registrering i NIS.

Aps forslag om å utsette saken for å utrede den ytterligere, ble avvist med minst mulig margin i Stortinget forrige torsdag. Striden er en av flere nøtter i regjeringens forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett med Kristelig Folkeparti.

Skandale
Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland kaller saken en skandale.

– Statsministeren har tidligere sagt til Stortinget at dette ikke dreier seg om penger. Nå kommer dette. Det er å føre norske arbeidsfolk bak lyset. Når næringsministeren nå heller ikke vil avvise at Color Line ikke lenger vil tjene penger på å flytte ut, så er skandalen komplett, sier han.

Også Geir Pollestad (KrF) reagerer kraftig.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen endrer retorikken på dette punktet like etter Stortingets behandling av saken. Det viser at regjeringen er mer opptatt av ideologi og økonomi enn av å sikre norske sjøfolk, uttaler han.

Han mener næringsministeren har feilinformert Stortinget om begrunnelsen for å åpne for NIS-registrering.

(NTB)

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.