USA stadig viktigere for Norwegian

I andre kvartal økte selskapets driftsinntekter fra reiser som har utgangspunkt i USA med hele 107 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Snart tjener flyselskapet mer på ruter fra USA enn fra Norge.

0

– Det stemmer at stadig flere amerikanere velger å fly med Norwegian, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Hegnar.no.

Totalt beløp de USA-baserte driftsinntektene seg til vel 1,9 milliarder kroner i kvartalet, noe som er rett bak de Norge-baserte driftsinntektene, som ifølge Hegnar.no var på rett under 2,2 milliarder kroner etter en beskjeden økning på bare 5 prosent.

Norwegian har over 60 ruter til en rekke reisemål i Europa. I tillegg til Skandinavia er Roma, Barcelona, Madrid, Paris, London og Amsterdam blant de største.

Nå øker Norwegian til tre daglige avganger mellom New York og London, og selskapet venter ikke at den solide etterspørselsveksten skal avta med det første.

– Vi forventer at USA-trafikken vil øke betraktelig i tiden framover, sier Sandaker-Nielsen.

Med høyere kapasitet, høyere etterspørsel og drahjelp fra en stadig sterkere amerikansk dollar, er det mye som tyder på at USA kan passere Norge som det mest inntektsgivende markedet allerede i inneværende kvartal.

Selv om en sterkere amerikansk dollar gjør at stadig flere amerikanere finner veien om bord på Norwegians flyvninger til Norge og Europa, har det også en negativ effekt. På fire måneder har den norske kronen svekket seg med 9,7 prosent mot dollaren.

Det skyldes blant annet frykt for en global handelskrig og den siste tids uro rundt Tyrkia som gjør at investorene velger å flykte til såkalte trygge havner, noe dollaren er regnet som.

Norwegian har betydelige kostnader i dollar, og små endringer i dollarkursen får derfor stor effekt på resultatet.

Av den seineste kvartalsrapporten framgår det at dersom kronen faller med én prosent mot dollaren, gir det en negativ resultateffekt på 163 millioner kroner.

De siste måneders kronestyrking på nær ti prosent betyr derfor isolert sett en negativ resultateffekt på om lag 1,6 milliarder kroner.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.