Wenaas sluttfører Oppdal-handel

Ski Norway, med Wenaasgruppen som største aksjonær, har nå kjøpt de resterende aksjene i Oppdal Booking. Og konkurransetilsynet har ingen innvendinger mot handelen.

0

Det er Opdalingen.no som meldte dette for noen dager siden. Nettstedet siterer en melding fra Lars Wenaas hvor det blant annet heter:

– Ski Norway, med Wenaasgruppen som største aksjonær, gikk i juni inn som deleier i Oppdal booking gjennom Oppdal invest. Ski Norway har nå kjøpt de resterende aksjene som Johan F. Schønheyder eide i Oppdal invest.

Konkurransetilsynet har ingen innvendinger mot oppkjøpet, som altså fører til at Wenaas nå er eneeier i Oppdal Booking. Oppdalingen.no skriver videre:

–11. november ble det kjent at Ski Norway ønsket å overta alle aksjene i Oppdal invest, et halvt år før hva som opprinnelig var avtalt mellom Lars Wenaas og Johan F. Schønheyder i Oppdal booking. Da de to selskapene gikk sammen om Oppdal invest var det med en avtale om at Wenaas skulle ta over samtlige aksjer i utgangen av mai 2012.

– Vi har lagt bort meldingen, og dermed godkjent oppkjøpet, sier Jørn Nilsen i Konkurransetilsynet.

Les også: Wenaas overtar Oppdal.

Oppdalingen.no forteller også om de videre planene til Wenaas.

– Det har vært fokus på å få alpinanlegget klargjort til kommende vinter, og ytterligere vedlikehold og oppgradering vil bli gjennomført løpende. Det vil også bli gjennomført investeringer for å øke kapasiteten til snøproduksjonsanlegget. Videre er det besluttet at både rom og konferansearealet ved Quality hotell skal oppgraderes og dette arbeidet vil begynne så snart vintersesongen er avsluttet, sier han.

Ved Hotell Nor vil det populære tilbudet med overnatting til en krone bli videreført kommende vinter. Driften av Vangslia fjelltun og Oppdal gjestetun vil fortsette som før.

Ski Norway eier fra før Bjorli skisenter og Vassfjellet skiheiser.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 06.12.2011 klokken 16.15

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »