Vurderer anke etter rekordbot

Color Line har fått en bot på 145 millioner kroner for brudd på EØS-avtalens konkurranseregler. Rederiet vurderer å anke rekordboten inn for EFTA-domstolen.

0

Saken gjelder Color Lines rute mellom Sandefjord og Strömstad og en eksklusiv tilgang til Strømstad havn.

– Color Line har gjennom mange år opptrådt i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen. Den langsiktige eneretten til Color Line har hindret fri konkurranse på ruten Sandefjord-Strömstad og skadet forbrukernes interesser, sier ESA-president Oda Helen Sletnes ifølge Ntb.

Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, sier at fergerederiet er svært uenig i vedtaket.

– Vi er uenig i vurderingen til ESA og skal studere vedtaket nøye. Vi vil vurdere å bringe dette inn for EFTA-domstolen, sier Mathisen til Ntb.

– Ingen alternativer
Daværende Scandi Line, som nå eies av Color Line, inngikk i 1991 en avtale med Strömstad kommune for å sikre seg eksklusiv adgang til kommunens havn, Torskholmen. Siden det ikke fantes andre tilsvarende havnemuligheter i dette området av Sverige, førte avtalen til at andre selskaper ikke slapp til i markedet før slutten av 2005, ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– I realiteten fantes det ikke tilstrekkelige gode havnealternativer til Strömstad, sier Per Andreas Bjørgan, direktør for konkurranse- og statsstøtteavdelingen i ESA til Ntb.

Rekordhøy bot
Boten er ESAs største noensinne.

– Vi tar i betraktning foretakets omsetningstall på ruten. Så vurderer vi alvorlighetsgrad av overtredelsen og varigheten. Her er det en høy omsetning på ruten og en relativt lang varlighet, forteller Bjørgan videre.

ESA mener at avtalen har vært et brudd på EØS-avtalen i 1994 helt siden den trådte i kraft, til 2005, da avtalen utløp. Strömstad sa stopp til eksklusivitet ved fornyelse av kontrakten i 2005.

Uenig i vedtaket
Helge Otto Mathisen i Color Line peker på at det var konsesjonsplikt på ruten vedtaket gjelder fram til 2002.

– Svenske og norske myndigheter ga kun oss konsesjon til å drive ruten, og hvordan det er mulig å bli beskyldt for å holde konkurrenter ute når du er den eneste som har fått konsesjon, det skjønner jeg ikke helt, sier han.

Color Line bestrider også at det ikke finnes andre havnemuligheter i området.
– Vi har overfor ESA dokumentert ganske grundig at det finnes andre alternativer også i Strömstad. Blant annet dypvannskaien i Kålvik som ligger nært Nordby kjøpesenter, sier han.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 15.12.2011 klokken 10.00

Share.

About Author

Comments are closed.