Mot turiståpning på Svalbard

Mange reiselivsbedrifter på Svalbard kan til uken igjen ta imot turister etter at Sysselmannen har gjennomgått smittevernplanene deres.

0

– Vi er gjennomgående godt fornøyd med det arbeidet de enkelte bedriftene har gjort, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl på Sysselmannens nettsider.

Grunnlaget for planene er veilederen som er utarbeidet av Visit Svalbard og kvalitetssikret av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Planene er gjennomgått av Sysselmannen og smittevernoverlegen.

To bedrifter er bedt om å justere sine planer.

Ingen bedrifter på Svalbard kan gjenoppta reiselivsvirksomheten før planene er gjennomgått av Sysselmannen og smittevernoverlegen og de har fått en tilbakemelding om planene.

Share.

About Author

Comments are closed.