Lønnsomt med nordlys

Nordlysturismen genererte over 400 millioner kroner sist vinter, ifølge undersøkelser gjort av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.

0

For Nord-Norge anslås den direkte og indirekte omsetningen av nordlysturismen sist vinter til vel 400 millioner kroner. I tillegg kommer omsetning i vinterperioden knyttet til fisketurisme og Hurtigruten.

For Tromsø-regionen har utviklingen de siste årene har vært formidabel. Vinteren 2010/11 var den totale nordlysomsetningen 90 millioner kroner, vinteren 2012/13 hadde den doblet seg til 180 millioner – og i 2014/15 er den kommet opp i 341 millioner. Dette representerer en økning på 90 prosent sammenlignet med 2012/13. Ingen andre områder eller sektorer innen det norske reiselivet har utviklet seg like sterkt i denne perioden.

Nesten 25 prosent av vintergjestene i Tromsø-regionen kommer fra Storbritannia, mens 10 prosent kommer fra Asia/Oseania og 9 prosent fra Tyskland. Den resterende halvparten fordeler seg på flere markeder med en lavere andel per marked.

I 2011 var det 33 bedrifter i Tromsø-regionen som tok nordlysgjester med på nordlysjakt. I 2015 er dette tallet økt til 50 bedrifter. I tillegg kommer alle som tilbyr andre vinteraktiviteter som hvalsafari, hundekjøring, scooterturer, reinkjøring, toppturer og annet. hvor det også har vært en kraftig økning i tilbydere.

I gjennomsnitt er forbruket per gjest per døgn 1 050 kroner på aktiviteter/opplevelser, 743 kroner på overnatting, 375 kroner på bespisning og 275 koner på andre attraksjoner, transfers og shopping. Det gir et totalforbruk per nordlysturist på 2 443 kroner per døgn. Gjennomsnittlig oppholdstid er tre døgn.

 

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »