Flyansatte frykter sosial dumping

Konkurransen om å fly på kortbanenettet i Norge kan være en fare for den norske lønns- og arbeidsvilkårmodellen og føre til sosial dumping, mener Flygerforbundet, Parat og Widerøes Kabinforening.

0

Tre selskaper flyr på det norske kortbanenettet i dag, men neste anbudsperiode gjelder allerede fra 1. april neste år. Til sammen åtte selskaper fra fem land kjemper om de 19 ruteområdene, noterer Ntb.

Norsk Flygerforbund er overrasket over at lønns- og arbeidsvilkår ikke er tema når samferdselsdepartementet skal velge nye flyselskaper til å operere i distriktene, skriver Nationen.

– Det kan føre til sosial dumping, advarer leder Aleksander Wasland .

– Mer konkurranse og lavest mulig pris som den primære drivkraften for anbudsutlysningen vil gjøre at det norske kostnadsnivået på et eller annet tidspunkt møter det europeiske konkurransenivået, sier nestleder Vegard Einan i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Einan mener konsekvensen kan bli at nordmenn som er ansatt i luftfarten, bor og arbeider i Norge, men på utenlandske vilkår. Han mener regjeringen bør stille krav til lønns- og arbeidsvilkår, selv om det ikke er hjemlet i loven.

Også nestleder Wenche Navarsete i Widerøes Kabinforening er bekymret.

Tirsdag slo forskningsstiftelsen Fafo fast at regjeringens tiltak mot sosial dumping har virket. Men tiltakene virker best i bransjer med allmenngjorte lønnsavtaler, skriver Ntb.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 15.12.2011 klokken 14.40

Share.

About Author

Comments are closed.