Fly må betale for utslipp

Europeiske flyselskaper må betale for klimagassutslipp fra årsskiftet, men billettprisene blir neppe nevneverdig dyrere – i alle fall ikke i første omgang.

0

Flyselskapene får ”gratiskvoter” for 75 prosent av utslippene de hadde i 2010. CO2-utslipp utover dette må de betale for fra 2012, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har ikke noe eksakt regnestykke for pris per flyvning fordi vi har som klart mål at kvotekostnaden ikke skal veltes over på kundene. Selv om vi isolert sett får en kostnadsøkning på en del millioner kroner på årsbasis, skal vi kompensere for dette med å fly enda flere nye og drivstoffgjerrige fly. Vi er positive til klimakvoter så lenge vi får ned og helst vekk den særnorske og konkurransevridende CO2-avgiften, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til avisen.

SAS anslår kvotekostnaden isolert sett til å utgjøre en snau femkrone per passasjer for eksempel på en flyvning fra Skandinavia til Spania og rundt 1,5 kroner for en times tur i Skandinavia.

Fra 2013 strammes systemet inn og andelen gratiskvoter i årene 2013–2020 blir noe lavere.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 15.12.2011 klokken 19.30

Share.

About Author

Comments are closed.