Tryggheten som uteblir

Regjeringen skapte en forventning om at de endelig skulle være der for reiselivet. Men pakken som kom mandag skaper på ingen måte den tryggheten reiselivet trenger, mener Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

0

– Det vi ønsket nå, det kom ikke: Tryggheten, sier Astrid Bergmål.

– Vi hadde ønsket tiltak som ga næringen trygghet til at de skulle få hjelp gjennom krisen, uansett hvor lenge den varer. Erna Solberg har bedt oss om å holde ut. Men det vi trenger er en regjering som hjelper til med dette, og det klarte de ikke i stor nok grad mandag.

Astrid Bergmål er oppgitt over Regjeringens manglende vilje til å møte reiselivets behov.

– Selv om alle prøver å tenke nytt, er det en tretthet der ute. Løfter vi blikket, er ikke seks måneder lang tid, men usikkerheten og kampen for å komme gjennom dette begynner å tære på. Derfor er det så viktig nå at vi har politikere som evner å gi menneskene som står i det og holder ut en trygghet for at dette skal man få hjelp til å komme gjennom!

Tiltakspakken som ble presentert mandag hadde et par positive elementer, men det var på langt nær nok, mener Bergmål.

– Det var bra at man fortsatt skal få hjelp til å dekke faste kostnader og at kompensasjonsordningen utvides fra 1. september og ut året, selv om vi gjerne skulle sett at den varte lenger. Vi håper på en forlenging av denne også for 2021, sier hun.

– Det er også bra at Regjeringen doblet potten til omstillingsmidler, og utvider perioden den skal gjelde for. Men der vet vi at behovet er enda større, og derfor er det viktig at det kommer enda flere midler i Statsbudsjettet for 2021. Vi må sørge for å holde folk i jobb, få folk tilbake fra permisjoner og ikke minst skape aktivitet.

Astrid Bergmål er langt mer kritisk til andre elementer i pakken som ble fremlagt mandag.

– Det at Regjeringen ikke gikk inn for å videreføre lavmomssatsen på seks prosent er jo svært skuffende. Dermed påfører man reiselivet økte kostnader i en tid hvor inntektene uteblir, og man trenger at det lille som kommer inn blir igjen i bedriftene. Vi håper virkelig at Stortinget sørger for at den lave momssatsen blir beholdt gjennom krisen, og jobber aktivt for å få til dette, sier hun.

Omkamp
I debatten rundt revidert budsjett for 2020 sørget opposisjonen i Stortinget for at 500 millioner kroner skulle gå til støtte for reisearrangørene – en av gruppene i reiselivet som er hardest rammet av pandemien. Nå trekker Regjeringen tilbake 350 000 millioner av støtten.

– Dette var penger Stortinget bevilget i vår, for at reisearrangørene skulle klare å refundere forbrukerne. Behovet er ikke forsvunnet. De trenger fortsatt denne støtten. Regjeringen benytter nå anledningen til en omkamp med opposisjonen om støtten til reisearrangørene. Det er nesten så man ikke tror det, det er jo helt vanvittig! tordner Bergmål.

– Argumentet til Iselin Nybø om at behovet ikke var større, stemmer rett og slett ikke. Men innretningen på ordningen gjør at de 500 millionene ser ut til å holde for perioden 14. mars-4. juni, fordi ordningen er begrenset til 800 000 euro per virksomhet. De største gruppereisearrangørene står for en så stor andel at behovet ser mindre ut. At regjeringen nå bruker egen innretning av ordningen som et argument for å kutte støtten er direkte ufint. Jeg kan ikke se andre grunner enn at dette er en omkamp mot noe Regjeringen ikke ville ha, men som Stortinget med FrP i spissen kjempet gjennom i revidert budsjett. Så vi håper at Stortinget sier nei – at de partiene som har vært på reisearrangørenes side står ved det de har sagt tidligere. At de ikke finner seg i denne behandlingen fra regjeringen. At AP og SP var ute med én gang og sa at dette ikke blir aktuelt, gir oss tro på at Stortinget står fast på beslutningen fra i vår og sikrer støtte som lovet til reisearrangørene. Det er søkt om penger, det er bare for Innovasjon Norge å utbetale pengene. Vi vet at det ikke er dem det står på.

Ikke gode nok på forutsigbarhet
– Denne regjeringen har ikke vært gode nok på å gi reiselivet forutsigbarhet gjennom krisen, mener Astrid Bergmål.

– Alt kommer stykkevis og delt. Når de nå i tillegg tar en omkamp støtten til reisearrangørene, viser de at vi ikke engang kan stole på vedtakene som er gjort. Det skaper en enda større grad av usikkerhet. Man bør kunne stole på de vedtakene som fattes av et samlet Storting. Om regjeringen begynner å gå tilbake på penger som allerede er bevilget så blir det umulig å forholde seg til, og sånn kan vi ikke ha det.

De neste månedene kommer Astrid Bergmål og Virke Reiseliv til å kjempe videre – i første omgang for å holde momsen lav ut 2021, i tillegg til å kjempe for økte tilskudd til en næring i dyp krise.

– Det vi trenger er en regjering som ser verdien av reiselivsbransjen. Dette er en næring som sjeldent har bedt om penger fra det offentlige. Men nå trenger de hjelp. Jeg håper inderlig at våre politikere kan løfte blikket og se at dette er en investering i fremtiden, for mange tiår fremover, slik at reiselivet kommer ut av krisen styrket – ikke svekket. Vi trenger en regjering som sørger for investering i fremtidige jobber, i fremtidig verdiskapning og ikke minst i god distriktspolitikk. Vi kan få gjort mye mens verden ligger nede, og samtidig sørge for at folk er i jobb. Men da trengs det politisk ledelse som sier høyt: Vi skal være her for dere! For reiselivet trenger virkelig denne støtten, tryggheten og forutsigbarheten nå, avslutter Astrid Bergmål.

Share.

About Author

Comments are closed.