– Truer turismen

Leiebilfirmaene mener endringen av momsregler for leiebil gjør at de ikke kan tilby flere biler. Ordningen har blant annet ført til at i Lofoten blir mange turister møtt med tomme leiebilplasser.

0

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sparer ikke på kruttet i kritikken mot en skatteordning hun mener slår dårlig ut for både leiebilselskaper og turister på tur i Norge.

– Det ønsker vi å justere. Ikke slik at staten taper penger, men sånn at noen av inntektene til staten overlever levetiden til leiebilen. Denne endringa vil gjøre at leiebilselskapene overlever. Her haster det med handling, sier hun til NRK.no.

Mangler biler

For noen år tilbake kom det en skatteendring for leiebiler, noe hun mener har gjort markedet mye mer utfordrende både for dem som leier ut, og de som skal leie bil til ferien.

Merverdiavgift er en avgift som staten krever inn på kjøp og salg av varer og tjenester. Avgiften legges til den prisen som selger krever for varen eller tjenester. Næringsdrivende må også betale merverdiavgift på innkjøpene sine, men kan som oftest få fradrag for denne avgiften. Det betyr at den næringsdrivende kan føre dette avgiftsbeløpet til fradrag i oppgjøret sitt med avgiftsmyndighetene.

Utleie av bil til persontransport er fradragsberettighet, men kun på visse vilkår, som er regulert i merverdiavgiftsloven § 8.4, jfr. §9-6: Fradragsført merverdiavgift må tilbakebetales til staten dersom kjøretøyet i løpet av de fire første årene etter registreringen selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett.

I tilbakeføringsbeløpet skal det gjøres fradrag for 1/30 for hver hele måned første år og deretter 1/60 for hver hele måned de følgende tre år regnet fra registreringstidspunktet.

Før 2015 fikk leiebilselskapene fradragsført merverdiavgiften over 36 måneder. I januar 2015 ble regelverket endret til at fradraget ble tilbakeført over 48 måneder.

Dette gjør at leiebilselskapene må holde lengre på bilene for å få størst utbytte av fradragsordningen.

Leiebilselskapene kan også fradragsføre leasede biler, som vil si at de ikke vil få full uttelling på fradraget ved å lease over en kortere periode. Dette er årsaken til at de ikke ønsker å korttidslease biler for å ta av for den største pågangen i høysesongen.

Problemet er ifølge Devold at det i høysesongen er så stor etterspørsel etter leiebil at det flere steder både i Nord-Norge og på Vestlandet er fullstendig utleid.

– Konsekvensene er ganske store når det gjelder arbeidsplasser og inntekter for kommunene. Vi ser at mange turister har vært nødt til å holde seg i byene, mens de virkelige perlene ikke minst i nord og i vest blir umulige å få tak i, mener hun.

– Sjenerøst regelverk

Devold mener nå at Finansdepartementet må ta grep og endre forskriften slik at leiebilene ikke blir en flaskehals for turismen.

– Vi er konkurranseutsatt både fra Sverige og Finland. I disse landene har de gunstigere skatteregler for leiebilselskapene, som vil gjøre det fristende for en del å velge andre reisemål. Det er en langsiktig fare for hele oppslutninga rundt Nord-Norge, og store deler av Vestlandet som reisemål.

Hos Avis i Lofoten er det mye å gjøre stort sett året rundt, men daglig leder Lasse Veiesund sier det er ekstra trykk nå på sommeren.

– På enkelte dager kan det være lite leiebiler, for eksempel når det kommer inn turistbåter, kommer flere tusen mennesker i land. Av og til kan det være vanskelig å dekke behovet, vedgår han.

Av og til blir de nødt til å si nei til gjester som ønsker å leie bil. Selv om de har en stall på 125 biler i drift, er det lite biler som står ledige på parkeringsplassen ved Svolvær lufthavn.

I dag leaser de stort sett alle bilene. Veiesund forteller at de må ha bilene i minst fire år for å få betalt ut fullt momsfradrag.

– Om vi skal lease kun for sommeren blir det for dyrt. Da stiger prisene veldig. Vi prøver å toppe bilparken på sommeren, men å kjøpe inn biler for å ha dem i tre måneder går ikke med den norske avgiftspolitikken, sier han.

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet sier de er kjent med innvendingene fra NHO Reiseliv når det gjelder fradragsregelverket for utleiebiler, men at de mener dagens regelverk er sjenerøst overfor utleiebilselskapene.

Flaskehals

I en rapport Menon Economics har utført på oppdrag fra NHO Reiseliv går det frem at leiebilmarkedet er svært presset i høysesongen, noe Devold mener er en utfordring:

I rapporten Menon Economics har utført på oppdrag fra NHO Reiseliv skriver de at samlede tall for bilutleie ved flyplasser i Nord-Norge viser at omsetningen øker med 370 prosent i juli sammenlignet med januar.

Videre stiger leiebilprisene i Nord-Norge totalt sett med 40 prosent på sommeren, noe som er et tegn på at leiebilkapasiteten ikke er stor nok til å ta unna sesongtoppen.

«Det betyr at leiebil, i motsetning til hotell og camping, er en flaskehals for mennesker som ønsker å feriere i Norge, hvor en for liten kapasitet driver opp prisene og skader reiselivets konkurranseevne.»

– En ting er inntektene Finansdepartementet har på avskriving av bilene. Inntektene vil totalt sett øke betydelig fordi det gir mulighet for økt turisme, sier rapporten blant annet.

Kilde: Menon Economics, Rapport bilutleie og sesongsvingninger – utfordringer og tiltak / NHO Reiseliv

 

 

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.