Tror på viltsafari i Norge

Norske reiselivseksperter holder en knapp på at å se ville dyr ute i norsk natur har stort potensial som trend iblant turister som kommer til Norge.

0

Reiselivseksperter har ifølge Dagsavisen rangert et tjuetall naturbaserte reiselivstrender ut fra hva som vil slå an de nærmeste ti årene som store, nye trender. På førsteplass havner viltsafari og det å se på ville dyr. På plassene bak følger sykling, naturfotografering, fotturer og kategorien ski touring/alpine touring/randonee.

Professor Peter Fredman ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er prosjektleder for BIOTOUR. Det er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som utforsker mulighetene for videreutvikling av naturbasert reiseliv i Norge.

Han slutter seg til WWF Verdens naturfond og SV, som tidligere har uttalt at det bør satses mer på rovdyrturisme i Norge. 19. februar arrangeres det et seminar om dette på Stortinget.

– Det trengs veldig god planlegging i samarbeid med dem som forvalter ville dyr i Norge, og turistene må også informeres godt, slik at de vet hvordan de skal opptre i møte med for eksempel moskus, sier Fredman, men understreker at det må skje på en bærekraftig måte uten at man forstyrrer de ville dyrene.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »