Trenger 37 400 nye fly de neste 20 årene

Ifølge en rapport i regi av Airbus vil verdens flåte av passasjerfly dobles i løpet av de neste 20 årene.

0

Airbus’ Global Market Forecast 2018-2037 (GMF) stipulerer er trafikkvekst på 4,4 prosent i året, som innebærer at det ved utgangen av 2037 vil være rundt 48 000 fly fordelt på verdens flyselskaper.

De ekspansive tallene er godt nytt for flyprodusentene Airbus og Boeing. For å være i stand til å følge opp den voldsomme trafikkøkningen må de ifølge rapporten produsere 37 400 flymaskinen i den kommende 20 års-perioden, til en verdi av svimlende 47 billioner kroner.

Driverne er økende privat forbruk, 2,4 ganger dagens nivå i løpet av denne perioden i de gryende økonomiene (Sørøst-Asia og Sør-Amerika), ifølge GMF.

Middelklassen særlig i disse økonomiene vil dobles. Denne delen av verdensmarkedet, som ikke minst utgjør enorme land som Kina og India, vil stå for 60 prosent av den totale veksten. Per capita vil veksten i antallet reiser kunne ganges med 2,5.

En fortsatt liberalisering av internasjonal flytrafikk kombinert med forretningsmodeller i stadig endring vil samtidig være en effektiv buffer mot regionale, negative svingninger, fortsatt ifølge GMF. Stadig større rekkevidde for flyene med større kapasitet gjennom teknologiske nyvinninger gjør flyselskapene mer fleksible, samtidig som de i enda større grad enn i dag kan konsentrere seg om kostreduksjoner.

– Det er en voksende tendens blant flyselskapene å utnytte flyene innenfor et bredere spekter av operasjoner. Dagens langt mer anvendelige flymaskiner visker ut grensene mellom markedssegmentene, forklarer Airbus’ kommersielle toppsjef Eric Schulz i en kommentar til rapporten.

Doblingen av antallet fly de neste 20 årene innebærer også et stort behov for mannskaper, både på bakken og ikke minst i lufta. Blant annet ser GMF for seg at det alene vil være behov for 540 000 nye piloter.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.