Travelt år for KILROY

Med en omsetning på vel 2,2 milliarder norske kroner leverte KILROY-konsernet et driftsresultat på 52 millioner kroner. KILROY Norway AS hadde en samlet omsetning i 2017 på 310 millioner norske kroner, som er en økning fra året før.

0

2017 var preget av prosjekter, som i mengde og omfang var ekstraordinære. Blant annet ble merkenavnet BENNS relansert i Norge og Danmark. En omfattende relansering av merkenavnet KILROY ble også satt i gang og forventes på plass i alle markeder i løpet av sommeren 2018.

I samme forbindelse med nye hjemmesider lansert for begge.

Hele konsernet er nå også samlet i samme, egenutviklede salgssystem, i tillegg til at et nytt økonomisystem er blitt implementert.

– Vi ser at vi strakk strikken langt, og det har uten tvil påvirket resultatene, forklarer konsernsjef Claus H. Hejlesen i en pressemelding.

– Det er likevel viktig å poengtere at disse prosjektene er et ledd i gjennomføringen av en strategi, hvor selskapene i konsernet – til tross for ulike markedsposisjoner og kundesegmenter – skal dele ressurser og teknologi for å sikre stordriftsfordeler.

Et travelt 2017 har dog ikke dempet lysten på nye utfordringer. På vei inn i 2018 økte konsernet sine eierandeler i finske Frank Students fra 49 prosent til 70 prosent. Tilsvarende ble suksessrike Winberg Travel kjøpt opp. Tanken bak dette er å «eksportere» Jysk Rejsebureaus forretningskonsept og kompetanser til det svenske markedet.

– 2018 er og blir således også et år med mange spennende tiltak, men det er ekstra fokus på å få satt et endelig punktum ved flere av de store systemprosjektene, avslutter Claus H. Hejlesen.

Det norske selskapet KILROY Norway AS hadde en samlet omsetning i 2017 på 310 millioner norske kroner. Det er en økning fra året før. Resultatene følger ikke samme trend, men dette skyldes hovedsakelig investeringer og kostnader som følger de delene av porteføljen som fortsatt er i etableringsfasen, ifølge ledelsen.

– Innenfor vår primærdrift, nemlig salg av Jorden Rundt-reiser og opplevelsesturer, hadde vi en svært positiv utvikling på alle KPI-er i 2017, hvilket er gledelig’, sier daglig leder Flavia Forster.

– Det gjenstår fortsatt en jobb med å få etablert KILROY som noe mer enn det nevnte, og å vokse på flere fronter samtidig. Fremover handler det om å formidle bredden i det vi tilbyr og å øke kjennskapen til verdiskapningen vi bidrar med til kundene innenfor de ulike nisjer vi opererer», avslutter Forster.

 

Om KILROY
KILROY-konsernet driver virksomhet i Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Island, Norge, Polen og Sverige. Salget skjer gjennom merkevarene: BENNS, Frank, ISIC, Jysk Rejsebureau, KILROY og Winberg Travel.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.