Sverige flagger ut i Norge og Danmark

Sverige stenger sine turistkontorer i Norge og Danmark. Dermed må svenske reisemål selv måtte ta seg av markedsføringen mot det norske og danske markedet.

0

Med nedleggelsen av Visit Sweden endres markedsprioriteringen. Det skal i større grad fokuseres på markeder med stort vekstpotensial.

Totalt har Visit Sweden i dag ni markedskontorer utenfor Sverige. Norge er den største leverandøren av besøkende til Sverige, Tyskland er nummer to, mens Danmark er det tredje største.

Avgjørelsen skyldes at Visit Sweden ikke ser for seg at interessen for å besøke Sverige vil avta fra Norge og Sverige, selv om markedskontorene nå stenges i de to landene.

I en pressemelding fra Visit Sweden fremheves det at det i fremtiden skal fokuseres på land med større vekstpotensial og hvor statlige turistkroner i Visit Sweden dermed vil komme til større nytte enn i de to nabomarkedene, Danmark og Norge, der potensielle turister Sverige kjenner allerede godt til som et reisemål.

Det er flere andre land med potensiale for flere besøkende til Sverige, ifølge Visit Sveriges målgruppeanalyser. Bare i Tyskland anslår analysene at 25 millioner tyskere vil besøke Sverige i løpet av de neste årene, mens det amerikanske tallet er 19 millioner.

Ved å fjerne ressurser fra lokale markeder som Norge og Sverige vil Visit Sweden ifølge pressemeldingen i stedet kunne fokusere på å tiltrekke millioner av turister til Sverige fra spesielt Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, USA, Kina og India.

– Dette var et veldig trist budskap å gi våre anerkjente kolleger i Oslo og København, men vi har måttet ta et strategisk valg. Våre ansatte i Norge og Danmark har arbeidet opp disse markedene og økt interessen for å besøke Sverige, og vi setter veldig stor pris på den innsatsen, sier Ewa Lagerqvist, administrerende direktør i Visit Sweden i pressemeldingen.

Visit Sweden vil fortsette å støtte de svenske destinasjonene som vil markedsføre seg i Norge og Danmark med data og analyser om norske og danske reisende. Tilsvarende vil allerede planlagte markedsaktiviteter i Norge og Danmark bli gjennomført i 2020.

– Turister fra Norge og Danmark er enormt viktige for Sverige, men vi tror at de svenske destinasjonene selv har muligheter og kunnskap til å markedsføre seg i Norge og Danmark, sier Ewa Lagerqvist og fortsetter:

– Med den økonomiske situasjonen i Sverige tror vi at Visit Sweden kan ha mest utbytte av å skape bildeskapende markedsføring av Sverige i land der det er størst interesse for å besøke turistlandet Sverige.

I fjor var det 3,5 millioner norske overnattinger i Sverige, en økning på 5,6 prosent. Det nest største markedet, Tyskland, sto for 3,1 millioner overnattinger i Sverige, som er en økning på 2,8 prosent.

Danmark hadde 1,3 millioner overnattinger i Sverige i fjor – og leverte den største prosentvise økningen med 16,8 prosent.

Share.

About Author

Comments are closed.