Stevnemøte hos Berg-Hansen

Som en del av næringslivsorganisasjonen Virkes «Ung+Ung» satte salgssjef i Berg-Hansen Fredrik Fjeld stortingspolitikeren Aleksander Stokkebø (H) stevne for å snakke reisebransjens sak. Tiltaket kan tjene som modell for en styrket kontakt mellom det politiske miljøet og reisebransjen.

0

Målet med møtet er å gi politikere innsikt i hverdagen hos Virkes medlemmer, samtidig som unge næringslivsledere får større innsikt i politiske prosesser og muligheter for gjennomslag for å påvirke fremtidens næringsliv.

På agendaen 9. april sto aktuelle temaer som skatt, norske arbeidsplasser og innovasjon.

– Det er utrolig interessant for oss å kunne tale våre og bransjens saker. Vi er et heleid norsk selskap, som er opptatt av å lage gode løsninger for virksomheter med utgangspunkt i Norge. Det betyr at vi også ønsker å legge til rette for å utvikle reisekompetansen i Norge, og sikre norske arbeidsplasser, sier Fredrik Fjeld i en pressemelding.

En av Berg-Hansens viktigste saker er at norske så vel som globale virksomheter har de samme konkurransebetingelsene. Forretningsreisebyrået med sin virksomhet i Norge må også betale skatt i Norge.

– Kun på den måten kan vi få et riktig konkurransegrunnlag – og i et langsiktig perspektiv er dette viktig for velferdsstaten Norge, sier Fjeld.

– Det å snakke med politikere om dette er både relevant og spennende.

I sitt besøk hos Berg-Hansen fikk politiker Aleksander Stokkebø også innsikt i hverdagen i et reisebyrå, og ikke minst se hvor viktig det er med innovasjon og brukervennlige løsninger.

– For vår del er vi heldige som har avdelingen Utvikling & Teknologi på huset. Det gir kort vei fra ide og skisser, til utvikling og ferdige produkter. Fremtiden er uten tvil digital, men vi ser også at kundene har behov for assistanse. Det er derfor essensielt at vi både utvikler gode digitale løsninger, som gjør reisehverdagen enkel og effektiv, samtidig som vi er tilstede 24/7 og yter kundeservice i verdensklasse, sier Fjeld.

Prosjektet «Ung+Ung» vil fungere som et nettverk og møtepunkt for unge ledere og politikere i tiden fremover.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.