Sterk økning i reiseklager

Aldri har flere fløyet fra Avinors lufthavner. Samtidig har antall klagesaker i Transportklagenemnda økt med 320 prosent de siste årene.

0

Antallet flyklagesaker hos Transportklagenemnda vil i år passere 3000 for første gang.

– Transportklagenemnda for fly har en relativt stor økning i antall saker, sier Anne B. Lea, daglig leder i Norsk Reiselivsforum, som er sekretariat for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda til Dagbladet.

En kombinasjon av sterk økning i antallet passasjerer og at det skapes et inntrykk i det offentlige rom om at kundene har krav på kompensasjon uansett årsak til forsinkelsen eller kanselleringen er trolig noe av forklaringen for økningen.

– Media, forbrukermyndighetene og de såkalte «klageselskapene» som popper opp som paddehatter har et ansvar for å formidle korrekt informasjon og ikke villede forbrukerne, slik vi ser en økende tendens til, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian til Dagbladet.

Lavprisselskapet forholder seg ifølge ham til EUs regelverk for passasjerrettigheter.

Det har vært mange streiker blant flygeledere i Europa, noe som har bidratt til mange forsinkelser og flere kundeklager. Slike forsinkelser er utenfor flyselskapenes kontroll og dermed får ikke kundene standard EU-kompensasjon, ut over mat og drikke mens de venter på sin avgang.

For at Transportklagenemnda skal kunne behandle en klage, må man først ha forsøkt å løse tvisten med motparten. Hvis motparten avviser klagen, eller en ikke er fornøyd med tilbudet, kan en sende saken til Transportklagenemnda.

Har man verken mottatt midlertidig eller endelig svar innen fire uker fra klagen er sendt, kan en likevel sende saken til Transportklagenemnda.

Har den reisende fått et midlertidig svar fra selskapet, kan en sende klage til nemnda etter at det har gått åtte uker fra du sendte inn klagen. Dette er det flere og flere som gjør, som fjør at økningen har vært formidabel de siste åra.

I løpet av de ti første månedene i år er det kommet inn 2945 klagesaker etter flyreiser. Dette er en økning på 8,5 prosent sammenliknet med hele 2017, med to måneder igjen av året.

Med økningen i antallet klager er det flere som velger å sende inn sine klager ved hjelp av eksterne selskaper.

– Vi har ikke eksakt statistikk på hvor mange saker som sendes inn gjennom flyhjelpselskaper, men anslår at det kan dreie seg om ca. 10 prosent av alle saker, forteller Anne B. Lea.

Også når det gjelder klagesaker som ikke dreier seg om fly er det en økning i antall saker til behandling. Innenfor det som kalles Transportklagenemnda kollektiv har det hittil i år kommet inn 315 saker. I samme periode i fjor kom det inn 223 saker.

Økningen i flyklagesaker

I 2011 – 646 saker

I 2012 – 727 saker – økning i prosent: 12,54

I 2013 – 1016 saker – økning i prosent: 39,75

I 2014 – 1285 saker – økning i prosent: 26,48

I 2015 – 1704 saker – økning i prosent: 32,61

I 2016 – 2111 saker – økning i prosent: 24,30

I 2017 – 2714 saker – økning i prosent: 28,56

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.