Spania på topp i Norge og Europa

Nordmenn er helt på linje med resten av Europa når det gjelder ferie utenlands: Spania er mest populært, men for nordmenns del må Spania dele førsteplassen med Sverige.

0

Sett under ett hadde EU-borgere samme reisemønster som nordmenn når det kommer til fordelingen mellom innenlands- og utenlandsreiser. Omtrent to av tre reiser foretatt av EU-borgere, var reiser i eget hjemland, viser tall fra det europeiske statistikkbyrået (Eurostat) fra 2017.

Danmark på tredje

Det er verdt å merke seg at det var store forskjeller innad i de ulike EU-landene. Når briter og tyskere var på ferie i 2017, gikk nesten halvparten av feriene utenlands. I Spania og Romania var under ti prosent utenlandsferier.

Det var kanskje ikke så merkelig at spanjolene stort sett valgte å feriere i eget hjemland. Spania var nemlig den mest populære feriedestinasjonen når europeerne la ferien utenom eget hjemland, ifølge Eurostat. Hele én av fem overnattinger som europeere hadde i utlandet, var i Spania i 2017.

Nordmenn hadde også Spania på ferietoppen. Spania måtte imidlertid dele førsteplassen som feriedestinasjon med Sverige som begge fikk 1,1 millioner feriereiser fra Norge i fjor.

For europeerne var Storbritannina det nest mest populære feriemålet, etterfulgt av Italia.

For nordmenn var det Danmark som inntok tredjeplassen, Storbritannia på fjerde og Italia kom som nummer sju som utenlands feriedestinasjoner i 2018. USA og Thailand var de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn utenfor Europa. Hit gikk det henholdsvis 193 000 og 142 000 feriereiser i 2018.

I årene 2014–2018 foretok nordmenn mellom 22 og 27 millioner årlige reiser, og i hvert år var rundt 80 prosent feriereiser, viser tall fra Reiseundersøkelsen. 

I løpet av de siste fem årene ble to av tre feriereiser lagt til hjemlandet.

Vekst ved norske hotell

Den typiske norske reisen var korte feriereiser, som for eksempel helgeturer. Omtrent 70 prosent av innenlandske feriereiser var korte feriereiser. På utenlandsferier var det motsatt, her var om lag 70 prosent lange feriereiser.

Til tross for at hele to av tre feriereiser er innenlands, bruker vi to av tre ferie-kroner på utenlandsferien. Dette hang sammen med at når nordmenn ferierte innenlands, overnattet flere enn seks av ti privat. Enten dette var på hytta, i et feriehus eller hos venner. Faktisk var det slik at kun 12 prosent av overnattingene på feriereiser i vårt eget land foregikk på hotell, mens på feriereiser utenlands valgte over halvparten overnatting på hotell.

I løpet av de siste fem årene har nordmenns overnattinger innenlands i den kommersielle overnattingstrafikken steget med syv prosent, viser tall fra overnattingsstatistikken.

Siden 2014 har det kun vært en vekst i norske overnattinger ved hotell, mens overnattinger både ved campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem har falt.

For ferieovernattinger på hotell har det vært en vekst på 24 prosent i perioden 2014 til 2018.

På fylkestoppen i antall ferieovernattinger finner vi, ikke uventet, fylkene Oslo, Hordaland og Oppland på topp, mens Vestfold og Øst-Agder er på bunn.

Bare slått av Finland

Det har i de siste fem årene vært en økning i feriereisende på hotell i stort sett alle fylker, bortsett fra i Vestfold og Telemark hvor det har vært en nedgang. I 2018, viste reisestatistikken rekordtall i antall feriereisende nordmenn i Norge. Her var veksten i overnattinger med ferie som formål særlig stor i Vest-Agder, Hordaland og Akershus.

Nordmenn har tydelige preferanser når det kommer til hvordan vi kommer oss til reisedestinasjonen. Vi brukte klart mest bil når vi skulle feriere i vårt eget land, etterfulgt av fly og jernbane.

Når vi reiste utenlands, var det å fly den soleklare vinneren. Til tross for et økende mediefokus på turismens påvirkning på miljøet, så har forholdet mellom de ulike måtene vi kan transportere oss til feriestedene holdt seg rimelig stabilt.

Når vi ser nærmere på tallene, ser vi derimot en betydelig vekst i antall reiser ved jernbane og med privatbil over de siste fem årene. Antall reiser med jernbane på korte feriereiser har doblet seg de siste fem årene, som er særlig drevet økningen for korte innenlands feriereiser. Jernbane som alternativ ved utenlandsreiser har blitt noe mindre populært enn det var i 2014.

Ifølge tall fra Eurostat lå Norge i Europa-toppen i 2017 når det gjelder å reise på ferie.

Vi måtte kun se oss slått av Finland som inntok førsteplassen. Over ni av ti nordmenn over 15 år dro på minst en feriereise i 2017. Dette var langt over EU-gjennomsnittet, som var på 62 prosent.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.