Slik kan Norwegian redusere 16 000 tonn i CO2-utslipp

Ut fra et testprosjekt med AVTECH Sweden håper Norwegian å kunne begrense CO2-utslippene sine med inntil 16 000 tonn.

0

Det svenske teknologi-selskapet anvender avansert værinformasjon i sitt arbeide med å begrense forbruket av drivstoff, som er den største enkeltutgiften for flyselskapene, i tillegg til å bidra til klimaregnskapet.

Resultatet fra testene viser at det var mulig å minske forbruket av drivstoff med 22 kilo per flygning. Over et helt år tilsvarer det en reduksjon i avgass-utslippene på 16 000 tonn per år, eller et redusert årlig bensinforbruk på 5000 tonn, ifølge sluttrapporten fra prosjektet delfinansiert av de svenske energimyndighetene.

Tjenesten fra AVTECH – Aventus NowCast og Aventus Air – gjør at Norwegians piloter kan legge værdata inn i sin ruteplanlegging. Pilotene kan utfra dette planlegge en mer optimal flybane som bidrar til redusert brenselbruk og mindre generell miljøpåvirkning.

Ifølge flyoperasjonssjef Tomas Hesthammer arbeider Norwegian kontinuerlig med å redusere utslipp, både gjennom å ha den mest moderne og miljøvennlige flåten i internasjonal luftfart, og tiltak som nevnt over.

– Siden 2008 har vi redusert utslippene med over 30 prosent, og ambisjonen er å kutte de ytterligere, sier Hesthammer i en pressemelding.

Dette skjer også med å ta i bruk innovativ teknikk for fremtiden, som den fra AVTECH.

– Vi ser frem mot muligheten til et mer permanent samarbeid som både er bra for miljøet og Norwegians kostnader, avslutter han.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.