Skjerpet beskatning av bonuspoeng

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen en rekke endringer i skattereglene. Blant disse er skattlegging av bonuspoeng når du flyr i jobbsammenheng

0

De nye reglene var ute på høring i mars i fjor, og det ble da beregnet at endringene ville føre til 115 millioner i økt skattebelastning for arbeidstakere.

Beløpsgrensene skal fastsettes i statsbudsjettet for neste år.

Den store endringen er at arbeidsgiver får ansvar for å rapportere og trekke skatt av naturalytelser som ansatte får fra andre, som kunder og leverandører. Tidligere har det vært slik at den som gir gaven rapporterer og trekker skatt. Nå samles pliktene på den formelle arbeidsgiveren.

– Det krever for eksempel at arbeidsgiver får beskjed om hva den ansatte har mottatt fra andre. Da må ansatt eller tredjeparten gi beskjed, sier Espen Øren, rådgiver i Infotjenester.

Han tror den nye ordningen kan få konsekvenser for gave-praksisen på norske arbeidsplasser framover.

– Enten kommer arbeidsgivere til å nekte ansatte å ta imot gaver fra andre, eller så må de nedtegne i arbeidsavtalen at de ansatte gir beskjed når de får gaver. Dette gjelder gaver, rabatter fra leverandører og flybonuspoeng, påpeker han.

Flybonusreiser var også skattepliktige tidligere, men Øren tror det var de færreste som førte dem opp på selvangivelsen, siden det er liten kontroll og vanskelig å beregne verdien på en bonusreise.

Har du opptjent for eksempel flybonus på tjenestereiser og bruker dem på privat ferie, må du skatte. Og det er prisen i sluttmarkedet – markedsverdien i siste ledd – som skal legges til grunn.

Det nye er at arbeidsgiver får ansvar for å trekke skatt av bonuspoeng i forbindelse med fly, hotell, kredittkort også videre. En løsning kan være å legge inn et krav i arbeidskontrakten om å informere arbeidsgiver om dette.

Regjeringen varsler også endringer i skattlegging av overtidsmat.

– I dag får du 90 kroner om du er borte mer enn 12 timer fra hjemmet. Nå må du jobbe mer enn ti timer sammenhengende, sier Øren, som mener denne endringen gjør reglene enklere.

I tillegg påpeker han at det nå blir like regler for om du betaler måltidene dine med firmakort eller legger ut selv.

Tidligere kom du unna med skattefri mat når arbeidsgiver betalte maten direkte, ved bruk av for eksempel firmakort.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.