Skal lede utviklingen innen bærekraftig sjøfart

Stena Lines tredje bærekrafts-rapport beskriver et selskap med ambisjoner om å ta føringen innen bærekraftig drift på havet.

0

Rapporten «A Sustainable Journey» beskriver initiativer, forbedringer og utfordringer fra et bærekraftperspektiv, samt resultater av selskapets ambisiøse bærekraftmål., skriver Stena Line i en pressemelding. Gjennomgangen viser også hovedfokuset selskapet har jobbet med i løpet av det siste året.

– Med størrelse kommer ansvar, og ambisjonen er å forbedre vår virksomhet hvert år for å bli ledende innen bærekraftig sjøfart, sier Niclas Mårtensson, Stena Lines administrerende direktør.

– Det siste året har vi hatt en spennende utvikling som sammenkobler kunstig intelligens med kunnskapen til våre erfarne medarbeidere ombord, samt økt fokus på elektrifisering. Vi har fortsatt med vår innsats innen sikkerhet for passasjerer og ansatte, samt lansert et nytt initiativ for mer mangfold i vår virksomhet.

Det er med andre ord en veldig spennende tid for vårt selskap, og jeg er stolt over at Stena Line fortsetter å forme bransjen for europeisk sjøtransport, sier Mårtensson entusiastisk.

Stena Lines bærekraftstrategi er delt inn i fem fokusområder knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling, med ambisiøse mål satt i hvert fokusområde. Fokusområdene er likestilling og inkludering, god helse og velvære, ren energi, ansvarlig forbruk og liv under vann.

– Vi har over 5500 ansatte, som alle bidrar med store og små ting for å nå våre bærekraftmål, og det er flott å se at vi gjør gode fremskritt på mange områder, samtidig som vi opprettholder en sikker og effektiv drift, sier Erik Lewenhaupt, bærekraftsjef i Stena Line.

– Vår bransje har en stor utfordring med fossil avhengighet, og vårt karbonutslipp økte i fjor tråd med fraktvolumene, så innen dette området har vi mer vi må gjøre. Initiativene som startet innen elektrifisering er relativt nye for vår bransje, men ekstremt viktige fremover når vi nå gradvis beveger oss mot en lavkarbonvirksomhet

Høydepunkter i 2018

Likestilling og inkludering: Et nytt fokusområde ble introdusert i 2018, med mål om å øke antallet kvinnelige ledere til 30 prosent, og en nullvisjon rundt trakassering.

Det var en økning av kvinnelige ledere fra 16 til 19 prosent i 2018.

Partnerskap: Stena Line undertegnet oppropet «Women in Maritime» til den britiske rederforeningen UK Chamber of Shipping, og introduserte et langsiktig partnerskap med EuroPride.

Sikkerhet først: Sikkerhet var igjen et toppfokus, og Stena Line kan fortsatt vise til lavt nivå av besetnings- og passasjerulykker, samt en 99,8 prosent teknisk pålitelighet.

Ni fartøy ble anerkjent for sin fremragende sikkerhetsprestasjon og mottok Jones F. Devlin-prisen fra Chamber of Shipping of America.

Ren energi: I 2018 utstyrte Stena Line det første fartøyet, Stena Scandinavica på Gøteborg-Kiel-ruten, med AI- teknologi for å hjelpe kapteiner og offiserer å spare drivstoff og minske utslipp. Prosjektet har vært vellykket, og når dette lanseres på hele Stena Lines flåte, vil AI-assistenten være et viktig bidrag for å nå Stena Lines mål om å redusere drivstofforbruket med 2,5 prosent per nautisk mil årlig.

Elektrifisering: Et første batterihybridprosjekt ble lansert med en 1 MWh batteriinstallasjon ombord på Stena Jutlandica på Gøteborg-Frederikshavn-ruten.

Selskapet koblet sitt 14. skip til grønn elkraft i Oslo Havn. Totalt er 37 prosent av flåten og 20 prosent av terminalene utstyrt med landstrømforbindelser og dette sparer 14.000 mt CO2 per år.

Miljøtiltak: Stena Line har et mål om å redusere all bruk av engangsplast om bord. I 2018 foretok selskapet store forbedringer innen dette området og reduserte bruken av engangsplast om bord med nesten 90 prosent.

Et annet mål er å forbedre mengden resirkulert avfall. Resirkuleringen i havnene økte, og totalt blir 77 prosent av totalavfallet nå resirkulert.

Stena Line har også som mål å ha minimal innvirkning på livet i havet. I løpet av 2017/2018 økte Stena Line bruken av miljømerkede vaskemidler til 60 prosent i passasjer- og kjøkkenområdene.

Stena Line tester også flere tiltak for renere bunnfarge, blant annet silikonbasert farge og den innovative bio-avvisende Selektope, som ble brukt på nye Stena Estrid i 2018.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Comments are closed.