Scandic trenger 1,6 mrd kroner

Lavt belegg i flere måneder fremover gjør at hotellkjeden Scandic ifølge egne beregninger har et finansierings-behov på rundt 1,6 milliarder kroner.

0

Scandic har i kjølvannet av Corona-krisen iverksatt betydelige kostnadstiltak. I forrige uke var belegget på kjedens hoteller ti-femten prosent. Samtidig anslås det at selskapets kostnader eksklusive husleie ved utgangen av april vil være redusert med drøyt 60 prosent.

Nå planlegger hotellkjeden for at belegget vil forbli på lave nivåer de kommende månedene og deretter gradvis komme seg i løpet av andre halvår.

Scandic tilgjengelige likviditet utgjør i dag cirka 1,4 milliarder kroner. Med det forventede lave belegget i andre kvartal anslår kjeden et ekstra finansieringsbehov på mellom 1,1 og 1,6 milliarder kroner i 2020, hvorav størstedelen er knyttet til husleie, skatter og avgifter ved utgangen av året.

Selskapet regner med å ha en finansierings-løsning på plass i løpet av andre kvartal 2020 for dette scenariet.

– I tillegg til kraftig reduserte kostnader har Scandic også iverksatt tiltak for å holde på kontantstrømmen de kommende månedene. Investeringer og pågående prosjekter er trukket tilbake, og utbetalinger av skatter og avgifter er blitt utsatt i tråd med mulighetene i Scandics markeder, skriver selskapet i en pressemelding.

Hotellnæringen har blitt hardt rammet av Corona-pandemien. Scandic har varslet tusenvis av ansatte om oppsigelse.

I Norge er 60 av totalt 86 hoteller stengt.

Share.

About Author

Comments are closed.