Setter bærekraft på agendaen

Berg-Hansen er nå miljøsertifisert etter ISO14001 standarden. – Sertifiseringen er et tydelig signal på at vi tar bærekraftsatsingen på alvor, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

0

Villadsen og hans medarbeidere har en ambisjon om å bli en foregangsvirksomhet innen bærekraft blant nordiske reiseaktører.

– De siste årene har virksomheter blitt mer bevisst sin rolle rundt bærekraft, og strengere krav til underleverandører og samarbeidspartnere, fortsetter Villadsen i pressemeldingen.

Ifølge ham er dette en trend vi har bare har sett begynnelsen på, og som i årene framover vil bli enda viktigere.

– Dette er et sterkt signal om at vi som leverandør av reisetjenester, og spesielt mot jobbreisemarkedet med mange virksomheter i porteføljen, må ta et ansvar. At vi nå er miljøsertifisert etter verdens mest brukte standard innebærer at vi er i stand til å møte kundenes fremtidige miljøkrav på en enda bedre og effektiv måte, sier Villadsen.

Turisme bidrar til verdiskapning, arbeidsplasser og skatteinntekter, men representerer også store utfordringer. Flytrafikk og reiser generelt gir et betydelig bidrag til verdens CO2 utslipp. Som en stor aktør i reisebransjen anerkjenner Berg-Hansen at selskapet selv er en del av problemet.

– Men vi ønsker også å være en del av løsningen. Vårt mål er å være en foregangsvirksomhet innen bærekraft blant nordiske reiselivsaktører innen 2025, sier Villadsen.

Han mener Berg-Hansen alltid har tatt et spesielt ansvar for reisende.

– Vi er et heleid norsk foretak, som også ivaretar norske kunders behov i en global verden. Dette gir oss en unik mulighet til å benytte vår rolle som bindeledd mellom leverandør og kunde. Ved å vise hvordan vi kan reise smartere og tilby «grønne» alternativer, skal vi gjøre det enklere å ta bedre reisevalg, mener Villadsen.

Om satsingen

Bærekraftstrategien til Berg-Hansen, kalt God reise, har satt fokus på områder hvor reisebyrået har stort ansvar og hvor påvirkningsmulighetene er størst. Disse er:

* Klima-bevisste produkter og rådgivning. Herunder satsning på bærekraftige pakketurer, samt strengere krav til leverandører og samarbeidspartnere

* Etikk i alle ledd av virksomheten

* Satsning på ansattes kompetanse som bidrar til kundeservice i verdensklasse

* Kommunikasjon og åpenhet  

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.