Regjeringen kaldkveler pakkereisearrangørene

Regjeringens oppdaterte reiseråd betyr at nordmenn etter all sannsynlighet kan glemme utenlandsferien. Er vi heldige får vi reise i Norden, men det vet vi fremdeles ikke. Det er dårlig nytt for pakkereisearrangørene.

0

– Beskjeden fra regjeringen i dagbetyr flere avlyste reiser, og at pakkereisearrangørenes refusjonskrav øker. Når Regjeringen heller ikkevil gi reisearrangørene enkompensasjonsordning som kan hjelpe dem gjennom denne krisen betyr det i realiteten atde fleste reiseoperatøreneer sjanseløse. Ikke på grunn av korona, men på grunn av måten regjeringen håndterer situasjonen på. Vi står foran et ras av konkurser, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål. 

Hun mener at forbrukeren blir den store taperen. 

– Når situasjonen normaliserer seg vil vi stå igjen med langt færre aktører som kan levere gode reiseopplevelser til nordmenn. Det begrenser tilbudet, og svekker konkurransesituasjonen. Dermed blir forbrukeren den store taperen, sier Bergmål. 

Forutsigbarhet for reiser i Norge
– Til nå har ikke regjeringen gitt forutsigbare rammer, hverken for næringen eller forbrukerne. Ulike statsråder har gitt sprikende råd. Det er helt uholdbart. Det er bra at regjeringen nå oppfordrer nordmenn til å reise på norgesferie, uten forbehold. Samtidig skulle det bare mangle, sier Bergmål. 

Nordmenn kan ikke gjøre opp for utenlandsturisme
Nybø snakker som om nordmenn kan veie opp for tapet av utenlandske turister. Det er ikke bare utenlandsoperatørene som rammes av stengte grenser. Reiselivet i Norge er helt avhengig av utenlandsturisme.  

– At regjeringen oppfordrer til å feriere i Norge er vel og bra, men norske turister i eget land kan aldri gjøre opp for tapet av utenlandske turister, sier Bergmål. 

Hun mener at regjeringen må være en pådriver for å få i gang internasjonal turisme for å unngå at reiseoperatørene går en langsom død i møte, og ber Stortinget sørge for statlig tilskudd for å dekke tap knyttet til avlyste pakkereiser. 

Share.

About Author

Comments are closed.