Hoteller refses for svartelisting

Norske hoteller kan straffes for hallikvirksomhet dersom de ikke stopper sexsalg. Bransjen har begynt med egne svartelister, men datatilsynet mener denne ordningen bryter loven.

0

De siste årene er nettet blitt en hovedarena for kjøp av prostituerte og hoteller en hovedarena for den påfølgende transaksjonen. Hotellbransjen har iverksatt flere tiltak for å unngå å bli holdt strafferettslig forsvarlige for sexsalg de burde ha avdekket, skriver Aftenposten ifølge Nrk.no.

Hotellene har egne svartelister og beholder kopi av pass for å sjekke dem opp mot politiets registre over prostituerte. Datatilsynet mener slike lister er i strid med flere grunnkrav i personopplysningsloven, og politidirektoratet mener praksisen kan være i strid med blant annet straffeprosessloven.

Balanserer på stram line
Saken startet etter at Kirkens Bymisjon i Stavanger ble kontaktet av flere prostituerte som følte seg forfulgt og trakassert av hotellnæringen.

Bransjen har også fullt lovlige metoder, som å følge med på aktuelle nettsider for å avdekke prostituertes reiseruter.

– Hoteller har sine retningslinjer på dette. Og det jeg vet, er at noen jevnlig sjekker aktuelle nettsider for å avdekke trafikken i området. Dette er en virksomhet som vi ikke ønsker å bli assosiert med, sier Jostein Hansen, direktør for arbeidspolitikk i NHO Reiseliv til Aftenposten.

Hotellsjefer avisen har snakket med, sier at de balanserer på en stram line mellom potensielle hallikanklager og beskyldninger om diskriminering basert på kjønn og etnisitet.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 06.04.2010 klokken 09.35

Share.

About Author

Comments are closed.